Versie november 2018

Boxless vindt het erg belangrijk dat persoonlijke informatie met zorg wordt behandeld en bewaard. Dit beleid beschrijft hoe we omgaan met privacy gevoelige informatie.

We doen er alles aan om te voldoen aan de AVG-wetten, dit betekent dat:

 • We zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens en deze alleen gebruiken voor de met u overeengekomen zakelijke doeleinden.
 • We niet meer gegevens gebruiken of opslaan dan noodzakelijk voor is voor ons werk.
 • We uw toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens voor welk doel dan ook met derden te delen.
 • We er alles aan doen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen.
 • We geen persoonlijke gegevens verkopen.
 • We bekend zijn met en ons houden aan de wet en regelgeving met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en informatie.

Persoonlijke gegevens (bedrijfsgegevens)

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Facturatie
 • Communicatie via e-mails en mailings
 • Juridische en wettelijke verplichtingen
 • Inspiratie en advies aan ons netwerk op het gebied van marktinformatie, casestudy’s en pragmatische tips en adviezen uit ons netwerk (geanonimiseerd en/of na toestemming van betrokkene(n)).

De informatie die we opslaan en verwerken:

 • Naam van het bedrijf
 • Adres (straat, postcode, land, gebouw)
 • Telefoon nummer
 • E-mail
 • Bankrekeningnummer (voor betalingen en facturen)
 • BTW-nummer en bedrijfsregistratienummer
 • KvK-nummer
 • Contactgegevens voor realiseren afgesproken dienstverlening en financiën:
  • Naam van de contactpersoon
  • E-mail van de contactpersoon
  • Telefoonnummer van de contactpersoon
  • Overeenkomst afgesproken dienstverlening
  • Facturen
 • Persoonlijk niveau
  • Naam van bij de opdracht betrokken professionals
  • E-mail van de professionals
  • Telefoonnummer van de professionals

Op onze website slaan we alleen de volgende gegevens op:

 • Naam van partners in ons netwerk, met een link naar hun eigen website en contactpersonen.
 • Naam referenties en portfolio beschrijving van voormalig opdrachtgevers (na toestemming betrokkenen).

Boxless maakt geen gebruik van cookies op haar website.

Boxless houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem.

Op de website van Boxless (www.boxless.nl) zijn knoppen en links opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op websites van derden of sociale netwerken, zoals Twitter, Linkedin of Youtube. Boxless houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Informatie delen met derden

We delen informatie alleen met de volgende derden:

 • Accountant, voor onze financiële administratie
 • Nederlandse belastingautoriteiten, voor belastingadministratie

We zullen nooit informatie delen met andere derden, tenzij wettelijk verplicht.

Beveiliging van uw informatie

Boxless hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Boxless gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Boxless in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Boxless bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van weten regelgeving is vereist.

Rechten voor toegang tot of bijwerken van uw privégegevens

Als u toegang wilt hebben tot uw persoonlijke gegevens die we opslaan of deze laten wijzigen of verwijderen, neem dan contact op met Gabrielle Dermout.

Aanpassing privacy statement

Boxless heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de website.

Vragen

Neem voor vragen over ons privacy beleid contact op met:

Gabrielle Dermout
Boxless B.V.
Adres:IJsselstein
Telefoon: +31 (06)
Email:

‘Honesty and integrity are by far the most important assets of an entrepreneur.’

– Zig Ziglar