Boxless is gericht op het verhogen van het zelflerend en zelfsturend vermogen van individuen en teams, om vanuit passie te leren ondernemen en blijvend te vernieuwen. De Boxless werkwijze heeft een kenmerkende waarde gedreven signatuur

Autonoom

Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap om blijvend te leren vernieuwen binnen een veranderende context.

Waarde gedreven

Vanuit eigenwaarde gedreven in het leveren van klant/maatschappelijke waarde met het beoogde ondernemingsresultaat als gevolg.

Duurzaam

Door behoud van eigenaarschap bij de onderneming, door het borgen zelf reflecterend vermogen en nazorg zet de verandering door na beëindiging van de opdracht.

Vertrouwen

Vanuit vertrouwen bij opdrachtgever en individuele teamleden, onderling vertrouwen in het team en vertrouwen tussen opdrachtgever en adviseur, ontstaat de veiligheid en ruimte om te vernieuwen.

Verbonden

Verbonden vanuit eigenwaarde met elkaar en met de maatschappelijke context van de onderneming

Ervaren

Onderzoeken, leren, ervaren en doen; hier en nu, vanuit de eigen praktijk

Boxless

Door zonder beperkingen of kaders actief mogelijkheden vanuit een breder/ander perspectief op te zoeken en in te zetten (klanten, medewerkers, partners, keten partijen, scholieren, maatschappelijke instellingen)

Bruggen bouwen

Vergroten van mogelijkheden door actief bruggen te bouwen tussen de eigen context en andere werelden/disciplines. Inclusief de mogelijkheden via (of de best practices van) het Boxless Netwerk.

Realistisch

Realistisch over verandertempo en resultaat. Een verandering op gang brengen kost energie en tijd en verloopt gefaseerd. Door de aanpak en focus op autonomie en duurzaamheid kan het team zelf (bij)sturen en de volgende grens oversteken wanneer die ontstaat.

Verrassend eenvoudig

Gefocust om elke Boxless interventie verrassend doeltreffend en eenvoudig te houden.

‘You cannot change people, but people can change and you may facilitate the process or stand in its way’

-Claire W. Graves